21 velj.

Održana konačna predavanja u sklopu projekta – prezentacija rezultata

20. veljače 2020. predavanja na SUZ, Agronomskom fakultetu održale su dr. sc. Laura Iacolina pod naslovom „The Balkan chamois across space and time”  i doktorandica Sunčica Stipoljev pod naslovom „Raznolikost DRB lokusa MHC gena skupine II u divokoza (Rupicapra spp.)” na kojima su prezentirale dosadašnje rezultate projekta.

 

Prezentaciju pogledajte ovdje – Stipoljev Sunčica

Prezentaciju pogledajte ovdje – Iacolina Laura