10 lis.

Znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem „Status balkanske divokoze u RH s posebnim osvrtom na Biokovo“

Javna ustanova „Park prirode Biokovo“ u suradnji sa Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu organizirala je Znanstveno – stručnu konferenciju s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom „Status balkanske divokoze u RH s posebnim osvrtom na Biokovo“ u Makarskoj od 1. do 2. listopada 2019. godine. Konferenciji je prisustvovalo 50 sudionika, a predavanja su održala 3 inozemna (Italija, Slovenija) i pet domaćih predavača.

O važnost istraživanja i očuvanja biokovske populacije divokoze govorili su u svojim predavanjima prof. dr. sc. Marco Apollonio sa Sveučilišta u Sassariju, Italija, i dr. sc. Luca Corlatti sa Sveučilišta u Freiburgu, Njemačka, te prof. dr. sc. Elena Bužan sa Sveučilišta Primorska, Slovenija. Prof. Bužan je održala predavanje o genetičkoj raznolikosti populacija divokoza u Dinaridima, dok su Andrea Rezić, stručna suradnica, i Sunčica Stipoljev, doktorandica, predstavile rezultate istraživanja genetike balkanske divokoze.

Cilj znanstveno-stručne konferencije bio je okupiti referentne znanstvenike i stručnjake za gospodarenje divokozom te omogućiti izmjenu iskustava između sudionika konferencije, dok su neke od obrađenih tema bile: važnost očuvanja vrste i dosadašnja istraživanja, populacijska dinamika, genetika, evolucijski i ekološki aspekti vrste, lovno gospodarenje i mjere zaštite.

Program odžanih predavanja pogledajte ovdje!

Konferencija je i medijski popračena:

https://makarska-danas.com/u-organizaciji-pp-biokovo-zapocela-znanstveno-strucna-konferencija-o-statusu-balkanske-divokoze-u-rh/

http://www.makarsko-primorje.com/?p=142103

http://www.mega-media.hr/znanstveno-strucna-konferencija-s-medunarodnim-sudjelovanjem-status-balkanske-divokoze-u-rh-s-posebnim-osvrtom-na-biokovo/

https://radio.hrt.hr/radio-split/clanak/skup-o-balkanskoj-divokozi-na-biokovu/209638/

https://www.facebook.com/124315287600522/photos/a.666438146721564/2649778705054155/?type=3&theater