21 velj.

54. hrvatski i 14. međunarodni simpozij agronoma

Dana 19.02.2019. održan je 54. hrvatski i 14. međunarodni simpozij agronoma na kojem je oralno predstavljen rad – Forest succession as a possible factor on chamois population density: Biokovo Mountain as case study”, kao i sažetak pod naslovom –  “Endoparaziti divokoze na području Gorskoga kotara – preliminarni rezultati”. 

Link simpozij: http://sa.agr.hr/

Radu možete pristupiti klikom na idući link: Zbornik_radova_Kavcic_et_al_2019

Sažetku možete pristupiti klikom na idući link: Knjiga_sažetaka_Konjević_et_al_2019