24 lis.

Predavanje: prof. dr. sc. Peter Lazar

23.10.2018. održano je predavanje prof. dr. sc. Petera Lazara po naslovom “Manipulativni zahvati na divljim životinjama, sa posebnim osvrtom na divokozu. U ugodnoj atmosferi, predavanje su posjetili studenti Agronomskog fakulteta i ostalo stručno i znanstveno osoblje.

http://www.agr.unizg.hr/hr/article/1989/predavanje_prof_dr_sc_peter_lazar