24 velj.

Sve o ciljevima i trajanju projekta BalkCham u Lovačkom vjesniku

U zadnjem broju lovačkog vjesnika objavljen je članak o ciljevima i trajanju projekta HrZZ BalkCham – “DNA kao dokaz o distribuciji i vitalnosti ugrožene Balkanske divokoze”

 

Pogledaj članak iz Lovačkog vjesnika