07 ožu.

Prvi radni sastanak istraživačke grupe

Dana 06.03.2017. održan je prvi radni sastanak istraživačke grupe. Diskutiralo se o budućoj provedbi i ciljevima te su dodjeljeni prvi zadaci pripadnicima tima.