21 velj.

Održana konačna predavanja u sklopu projekta – prezentacija rezultata

20. veljače 2020. predavanja na SUZ, Agronomskom fakultetu održale su dr. sc. Laura Iacolina pod naslovom „The Balkan chamois across space and time”  i doktorandica Sunčica Stipoljev pod naslovom „Raznolikost DRB lokusa MHC gena skupine II u divokoza (Rupicapra spp.)” na kojima su prezentirale dosadašnje rezultate projekta.

 

Prezentaciju pogledajte ovdje – Stipoljev Sunčica

Prezentaciju pogledajte ovdje – Iacolina Laura

20 velj.

55. hrvatski i 15. međunarodni simpozij agronoma (55th Croatian and 15th International Symposium on Agriculture), Vodice, Hrvatska

Dana 16. do 21. 02. 2020., odražava se 55. hrvatski i 15. međunarodni simpozij agronoma (55th Croatian and 15th International Symposium on Agriculture), Vodice, Hrvatska, na kojem je  doktorand Toni Tešija  18.02.2020. oralno predstavio rad pod naslovom – Assembly of Complete Mitogenome of Balkan Chamois (Rupicapra rupicapra balcanica).

 

Prezentaciju pogledajte ovdje!