10 sij.

Javna obrana teme doktorskog rada doktorandice Sunčice Stipoljev

Na sjednici Fakultetskog vijeća Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta održanoj 03.12.2019. prihvaćena je tema doktorskog rada doktorandice Sunčice Stipoljev. Doktorandica je temu javno obranila 16.12.2019. u Bijeloj vili Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, te će doktorski rad, pod naslovom „Raznolikost DRB lokusa MHC gena skupine II u divokoza (Rupicapra spp.)“ izraditi pod mentorstvom izv.prof.dr.sc. Nikice Šprema i prof.dr.sc. Elene Bužan.

Prezentaciju s obrane pogledajte ovdje: PDF obrane_pz_Stipoljev